2019-11-14

Chalmersstudenter får lära om hållbart brukande av skogen

Vår virkesinköpare Anna har träffat studenter på masternivå från Chalmers som just nu läser kursen "Sustainbale biomass supply".

Studenterna hälsade på oss ute i skogen och fick titta på produktionsskog i olika stadier och ta del av skötselmetoder i skogsbrukandets alla delar - från föryngring till slutavverkning. De fick också lära sig om den avsättning och hänsyn som tas till miljö- och sociala värden vid skogsbruk. Anna pratade också om Deromes verksamheter och fördelen med skötsel för att få ut så mycket sågtimmer som möjligt ur skogarna, för att kunna bygga in och därmed lagra koldioxid i de trähus som vi bygger. Ett klimatsmart sätt att använda råvaran trä!