2020-02-12

Från Kinnared till Texas

En svagare marknad i Europa ger Derome nya möjligheter "over there". Derome styr om en del av exporten till USA och Texas där det finns en stor efterfrågan på timmer av hög kvalitet.

Tuffare tider i Europa med sänkta råvarupriser och osäkerhet kopplad till Brexit gör att Derome blickar västerut. Från och med mars kommer virke från Deromes sågverk i Kinnared att exporteras till Texas, där första skeppningen gäller minst 10 000 kubik.

- I stället för att dra ner på produktionen ser vi möjligheter att komma in på en ny marknad. Det handlar till sist om att inte lägga alla ägg i samma korg, säger Carina Tollemark, exportsäljare på Derome Timber.

Det finns en stark ekonomi i USA och ett sug efter virke av hög kvalitet. Samarbetet sker via den lokala aktören QP Timber.
- Vi gör inledningsvis detta på prov, men ser möjligheter att samarbetet blir långsiktigt.

Under 2020 planeras för minst fyra skeppningar á 10 000 kubik. En utmaning med att exportera virke till USA är att det ställer andra krav på produktionen, till exempel när det gäller längd på timmer och kapning. Det har varit bråda dagar i Kinnared innan det första lasset ska gå. 

- Tiden är knapp, men det finns ett stort yrkeskunnande i Kinnared och vi har stora förhoppningar på att denna satsning ska falla väl ut.

 Hur påverkar kravet på nya längder mig som skogsägare?