2019-04-05

Grundkurs i att äga skog

Dan Karlsson, Derome Skogs inköpare i Simlångsdalen kommer att medverka som en av föreläsarna på "Grundkurs i att äga skog" som anordnas av Sunnerbo Skogar i Hjortseryd den 1-5 juli. Under kursen får du en djupare inblick i ditt skogsägande och lär dig mer om skog i en fantastisk miljö.

Under fem dagar får du en inblick i tankarna kring att äga och förvalta en skogsfastighet och formulera en målsättning med skogsägandet. Teori varvas med en mycket stor andel fältbesök. Avslutning sker på Tönnersjöhedens Försökspark i Simlångsdalen.  Kursledare är Lennart Jönsson och Kjell Erlandsson, två erfarna skogsförvaltare. 

Läs mer och anmäl dig via: 
http://hjortseryd.se/skogskurs

Kontakta gärna Dan Karlsson om du är nyfiken på att höra mer om kursen och vad han ska prata om i egenskap av virkesinköpare. 
Mail: dan.karlsson@derome.se
Tel: 035-280 51 12