2020-02-12

Nya längder till sågverket i Kinnared

När Derome nu börjar med export till USA ställs nya krav på virkeslängder. I USA mäter man som bekant längd i fot, och därför behöver vi justera längderna på det timmer som levereras in för sågning.

För att produktionen ska bli så effektiv som möjligt har vi valt att förlägga all sågning av virke till den amerikanska marknaden till vårt sågverk i Kinnared.

De längder som gäller i Kinnared är:
Längd                 3,12                    3,73                     4,34                     4,95

 

Här hittar du vår fullständiga apteringsguide