2017-05-17

Höjda timmer & massavedpriser

Fantastiskt läge till att göra riktigt lönsamma skogsaffärer.

Du som funderar på att slutavverka, gallra eller på annat sätt sköta och vårda din skog, kontakta din lokala inköpare på Derome Skog för goda råd och en bra affär. Förutom höjda prislistor vid ny kontraktering, erbjuder vi även Er skogsägare professionell rådgivning, lokal förankring och mycket duktiga entreprenörer.

En otroligt stark byggnation och ökad efterfrågan på Derome Timbers produkter, gör att du som skogsägare ges en gyllene möjlighet till att öka intäkten på din nästa avverkning. 

Med oss som din samarbetspartner får du möjlighet till en långsiktig och stabil relation, vilket skapar mervärden för alla parter i framtida affärer.