2017-08-30

Välkommen Morgan Fast

Ny virklesinköpare till lokalkontoret i Uddevalla

Morgan har tidigare jobbat som virkesinköpare i flera år, men de senaste 5,5 åren jobbat med skogsförvaltning. Detta var ett mycket givande arbete men Morgan saknade alla skogsägarkontakter som virkesköparrollen innebär och på så vis sammanstrålade Morgan och Derome skog.

Morgan är uppväxt i Hjärtumsskogarna vid Öresjö och bor idag med sin fru Eva-Lena på en gård i Väne-Ryr. De två sönerna är nyligen utflugna, men det är inga problem att fylla fritiden då gården, jakten, fisket och ständiga byggprojekt tar den mesta lediga tid i anspråk.

För Morgan är det viktigt att alla parter får föra fram sina åsikter och funderingar för att kunna bygga på långsiktiga relationer. Skog har så olika värden för oss alla så man måste ha kännedom om varandras förväntningar för att lyckas bra vid en överenskommelse.

Vill du kontakta Morgan redan nu? 

5 snabba frågor:

Det har jag helst i lunchlådan? 
-Bönpasta med stark korvgryta.

Det är jag stolt över? 
-Min familj.

Favoritämne i skolan? 
-Träslöjd.

Välgörenhet jag stödjer? 
-Väne-ryrs byalag.

Förebild? 
-Robinson Crusoe.