2017-04-10

Välkommen till skogsdag i Åkulla 23:e april

Vi finns på plats när Skogstyrelsen arrangerar en skogsdag i Åkulla. Vid Deromes station kommer våra lokala röjare visa och ge värdefulla tips om röjning.

Dessutom kommer ni att träffa våra lokala virkesinköpare som delger er skogsnyheter och goda råd, både om Derome och er skog. 

Dagen kommer att handla om varierad skogsskötsel i praktiken

Under dagen kommer det att visas:
•    ungskogsskötsel i ädellövskog 
•    skötsel av planterad hybridlärk efter Gudrun 
•    föryngring av tall

Det finns även möjlighet att titta på vad som händer efter röjning i en vanlig granplantering.

Skogstyrelsen diskuterar möjligheterna att ta ut biobränsle i grova röjningar och vad man ska tänka på kring maskinell gallringsröjning kontra motormanuell röjning.

Tema: Mer varierat skogsbruk
När: Söndagen den 23:e april,
Tid: kl. 10:00-14:00
Var: Skogsstyrelsens fastighet i Åkulla. Skyltat från väg 153 och från Åkulla Friluftsgård.

Ingen avgift

Skogsstyrelsen bjuder på kaffe.

Varmt välkomna