2018-09-22

Rätt svar på tipspromenaden från Dalstorp

Tack för en härlig dag under vår skogsdag i Dalstorp den 21 september! Vi har rättat alla tipsformulären och vinnarna är meddelande per telefon. Här nedan kan ni läsa alla de rätta svaren, och den rätta raden på tipspromenaden hittar ni även bifogat här till höger.

Fråga 1.​ 
Hur många hektar är 6 tunnland?
3ha

Fråga 2.​ 
Vid röjning lämnas med fördel RASE, vilket är förkortningen för de fyra viktigaste trädslagen avseende viltfoder i skogen. Vilka är det?
Rönn, Asp, Sälg, Ek

Fråga 3.​ 
Det finns ett flertal olika gallringsmetoder. En av dem går ut på att de grövsta träden plockas ut, vad kallas det?
Höggallring

Fråga 4.​ 
Handelsbanken har en tidning som går ut till skogs- och lantbrukskunder. Denna innehåller intervjuer, marknadsinformation, gårdsreportage mm. Vad heter denna tidning?
Tillväxt

Fråga 5.​ 
Av Sveriges närmare 41 miljoner hektar är 28 miljoner hektar skogsmark, men hur många miljoner hektar är så kallad produktiv skogsmark.
23 Miljoner

Fråga 6.​ 
Vilken av dessa trissor är Lönn?
X

Fråga 7.​ 
I vilket land gick World logging championship (VM i motorsåg), där Linn kammade hem ett guld till Sverige, senast?
Norge

Fråga 8.​ 
Med ny forskning och erfarenhet i ryggen rekommenderas första gallring utföras tidigare än vad som förr varit brukligt. Vid vilken ca övre höjd (ÖH) bör man förstagallra sett till detta?
12m

Fråga 9.​ 
Vad symboliserar Lantmännens logotyp?
En Grodd

Fråga 10.​ 
Timbear är en maskin som lämpar sig för avverkning/gallring på blöt mark och där det är extra känsligt för markskador. Foten på en fullvuxen skogsarbetare har ett tryck mot marken på ca 0,3 kg/cm2.
Hur stort är marktrycket för en Timbear skotare fullastad med virke?

ca. 0,3kg/cm2

Fråga 11.​ 
Björkereds Plantskola är välkända i bygden med sin odling och försäljning av skogsplantor. Men de odlar även annat. Vad?
Potatis

Fråga 12.​ 
Som många vet är Sparbanken Tranemos logga en Ek. Den Ek vi framförallt har i Sverige är Skogsek, men vad heter den på latin?
Quercus Robur

Fråga 13.​ 
Föreställ dig en granskog med ståndortsindex G30 och en bonitet om 10 m3sk/ha/år. Vid vilken ålder får skogen avverkas som tidigast enligt lag, LSÅ = Lägsta tillåtna slutavverkningsålder?
55 år

Fråga 14.​ 
Vilket trädslag visas på bilden?
Oxel

Fråga 15.​ 
Naturbrukskolan i Svenljunga har tre huvudspår vad gäller gymnasieutbildningar. Jakt/viltvård samt skog är två av dem. Vad är det tredje?
Naturguidning

Fråga 16.​ 
Vad heter Länsförsäkringars dottervarumärke som tillhandahåller djurförsäkringar?
Agria

Fråga 17.​ 
Hur mycket lyfter Kranmans M36PRO kran 1 meter från vagnen?
780kg

Fråga 18.​ 
GJ Maskin är svensk återförsäljare av vilket traktormärke?
Massy Ferguson

Fråga 19.​ 
Attorps använder kött från köttrasen Limousin. Varifrån härstammar rasen? 
Frankrike

Fråga 20.​ 
Svenska skogsplantor jobbar med flera olika kemiska och mekaniska snytbaggeskydd för att skydda plantorna mot snytbaggeangrepp. 
Vilket av följande skydd är godkänt för användning på en täckrotsplanta på en dubbelcertifierad fastighet (PEFC+FSC). 

Conniflex

Fråga 21.​ 
För att få till en bra röjklinga bör du förutom att fila den med jämna mellanrum även…
Skränka

Fråga 22.​ 
De flesta skogsägare har nog vid detta laget hört talas om certifiering och då kanske mest FSC på senare år. Men vad står förkortningen egentligen för?
Forest Stewardship Council

Fråga 23.​ 
Vad är en av fördelarna med hyggesfria skogsbruksmetoder?
Hyggesfria metoder kan bidra till att du kan nå flera mål med ditt skogsbruk.

Fråga 24.​ 
Sveriges äldsta Tall står i Muddus nationalpark och är ca 711år, men den grövsta finns bara några mil härifrån. Vart?
Bottnaryd

Fråga 25.​ 
I all avverkning apterar Derome så mycket timmer som möjligt. Av våra fem sågverk är det tre som sågar normaltimmer av gran. Vilka?
MAA, Derome, Okome

Skiljefrågans rätta svar:
580m3fub