2018-11-20

Rätt svar på tipspromenaden från Maa

Tack för en härlig skogsdag i Maa den 17 november! Vi har rättat alla tipsformulären och vinnarna är meddelande per telefon. Här nedan kan ni läsa alla de rätta svaren, och den rätta raden på tipspromenaden hittar ni även bifogat här till höger.

Fråga 1.​ 
Vilket år startar Karl Andersson upp den första sågen i Derome?
1. 1941
X. 1943
2. 1946

Fråga 2.​ 
Vid röjning lämnas med fördel RASE, vilket är förkortningen för de fyra viktigaste trädslagen avseende viltfoder i skogen. Vilka är det?
1.  Rönn, Al, Sälg, En
X.  Rönn, Ask, Sälg, Ek
2.  Rönn, Asp, Sälg, Ek

Fråga 3.​ 
Det finns ett flertal olika gallringsmetoder. En av dem går ut på att de grövsta träden plockas ut, vad kallas det?
1. Likformig gallring
X. Höggallring
2. Låggallring

Fråga 4.​ 
Av Sveriges närmare 41 miljoner hektar är 28 miljoner hektar skogsmark, men hur många miljoner hektar är så kallad produktiv skogsmark.
1. 20 miljoner
X. 25 miljoner
2. 23 miljoner

Fråga 5.​ 
I vilket land gick World logging championship (VM i motorsåg), där Linn kammade hem ett guld till Sverige, senast?
1. Norge
X. Kanada
2. Österrike

Fråga 6.​ 
Vid vilken ca övre höjd (ÖH) bör man förstagallra enligt den senaste forskningen?​
1. 8m
X. 12m
2. 18m

Fråga 7.​ 
Föreställ dig en granskog med ståndortsindex G30. Vid vilken ålder får skogen avverkas som tidigast enligt lag, LSÅ = Lägsta tillåtna slutavverkningsålder?
1. 55
X. 45
2. 60

Fråga 8.​ 
Vilket trädslag visas på bilden?​
1. Fågelbär
X. Rönn
2. Oxel

tips_nr_8.png

Fråga 9.​ 
För att få till en bra röjklinga bör du förutom att fila den med jämna mellanrum även…​
1. Skränka den
X. Vända den
2. Sträcka den

Fråga 10.​ 
De flesta skogsägare har nog hört talas om certifiering och då kanske mest om FSC på senare år. Men vad står förkortningen egentligen för?​
1.  Forest Sus-scrofa Custody
X.  Future Sustainable Cooperation
2.  Forest Stewardship Council

Fråga 11.​ 
Sveriges äldsta Tall står i Muddus nationalpark och är ca 711år, men den grövsta finns inte allt för långt härifrån. Vart?​
1. Svenljunga
X. Äspered
2. Bottnaryd

Fråga 12.​ 
I all avverkning apterar Derome så mycket timmer som möjligt. Av våra fem sågverk är det tre som sågar normaltimmer av gran. Vilka?​
1.  Derome, Okome, Kinnared
2.  Maa, Derome, Okome
3.  Anneberg, Derome, Maa

 

Skiljefrågans rätta svar:
Den lastade timmerbilen vägde 64950 kg