Välkommen till Derome Skog

Personlig fullservice i skogen

En del av Deromegruppen
Derome Skog arbetar med råvarusanskaffning till Derome Timbers sågverk i Anneberg, Derome, Kinnared och Okome. Det är fyra väletablerade sågverk med en total produktion av sågad vara på ca 600 000 kubikmeter/år. Verksamheten ingår i sin tur i Deromegruppen, Sveriges största familjeägda träindustri. Derome har en långtgående vidareförädling av träråvaran och arbetar med hela kedjan – från skog till färdigt hus.

Derome Skogs uppdrag
Derome Skog anskaffar 1.1 miljon m3fub virke per år. Huvuddelen av virket levereras till Deromes sågverk i form av sågtimmer. Dessutom levereras en betydande mängd massaved till massa- och pappersindustrin. Leveranserna till sågverken är skräddarsydda och varje avverkning hanteras som unik för att ge ett optimalt virkesutfall. Det skapas mervärden både för leverantör och kund.

Alltid nära skogsägarna
Vår virkesanskaffning sker i huvudsak genom privata skogsägare med fastigheter i norra Skåne, Halland, Västergötland, västra Småland, Dalsland och Bohuslän. Inom det geografiska området finner du som skogsägare din lokala ”Derome-skogare” – aldrig längre bort än ett telefonsamtal. För dig som är skogsägare innebär det att vi alltid är nära – med goda råd och bra service.

Vår inriktning – fullservice i skogen
Derome Skog är ett fullserviceföretag inom det skogliga området. Det innebär att vi arbetar med allt från slutavverkning och gallring till rådgivning och skogliga tjänster. Våra virkesinköpare är utbildade och har mångårig erfarenhet från skogskötsel. Vi samarbetar med lokala skogsmaskinentreprenörer som fungerar som organisationens förlängda arm.
 
Skogsskötsel för långsiktigt skogsbruk
Den skogsskötsel vi bedriver bygger naturligtvis på skogsägarens önskemål och inriktning. Grunden är ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk. För vår gemensamma framtid är det viktigt att kunna kombinera såväl produktions- som miljömålet. Vi bedriver ett miljöanpassat skogsbruk med moderna metoder. För att nå dit är Derome Skog certifierade i PEFC™ och FSC®.

VI SES I DIN SKOG