Anmäl ditt leveransvirke i tid

Vinteravverkat virke, timmer och massaved, skall vara anmält för transport senast 15 mars.

För virke som avverkats efter 1 mars gäller att timmer skall vara anmält senast 2 veckor efter fällningsvecka. Barr-lövmassaved skall vara anmält senast 6 veckor efter fällningsvecka (gäller manuellt avverkad massaved).

Om det uppstår lagrings- eller insektsskador i virket så ansvarar köparen för skadorna om virket anmälts i tid och säljaren om det inte anmälts i tid.

Du som levererar större leveransvirkespartier, håll kontakt med din inköpare för löpande anmälan/transport.

Eftersträva att komma upp i minst 10m³fub per sortiment för att undvika avdrag för liten leverans.

För bättre lönsamhet - läs vår apteringsguide 

 

Leveransvirke m³fub per sortiment. (Skriv in enbart siffror)


Avlägg, leveransvecka samt övrig informationPersonuppgifter


* Obligatoriska fält