tänk smart från början!

Aptera rätt längder för bästa lönsamhet

Följ våra enkla aptering- och sorteringsanvisningar för ditt bästa utfall, vilket ger mer klirr i kassan. Kontakta även din inköpare för mer utförlig information och som ger dig rätt lista att aptera efter.

EN MILJON KUBIKMETER TIMMER/ÅRSORTERING
Vi förbrukar över 1 miljon kubikmeter timmer i våra fyra sågverk på årsbasis. Under vinter/vår säsong står du som självverksam skogsägare för ca 1/3 av volymen. Vi är mycket beroende av att virket är rätt tillrett och upparbetat, för att få bästa utfall och lönsamhet för båda parter.

Apteringen är avgörande för att timret skall passa längre fram i vår förädlingskedja. Där av vårat fokus på att göra rätt från början.

Aptera rätt är A och O för bästa lönsamhet, det är stor skillnad på vad du får betalt för en stock som är av önskad längd.

SORTERING
Nyhet för klentimmer klenare än 18 cm i topp, som mäts in på sågverken Derome eller Okome, utgår ett sorteringsavdrag.

Eftersträva minst 10 m3fub timmer av varje sortiment, för att inte riskera ett småtraveavdrag. Maximal rotdiameter 70 cm.

Kinnaredstimmer skall vara Topp/Rot vänt. Dvs att alla stockar skall ligga med toppändan åt samma håll.

Sortera timret på rätt sätt. Särlägg alla sortiment. Då har du möjlighet att senare lägga ihop dessa, om volymen före avtransport visar sig vara för liten att vara leveransgill.

Planera för uttransport från skogen redan när du planerar att avverka ditt leveransvirke. Säkerställ att du har skotningshjälp om du inte har utrustning själv. Använd också om möjligt underlag.

Anmäl ditt virke så fort det är ett lass ute, vi försöker hellre hämta två gånger än låter detta ligga till vårkanten och riskera att bli insektsangripet.

Ett enkelt sätt att undvika transportavdrag, är att du placerar virket lätt tillgängligt för avtransport med bil och släp.

För att underlätta virkehantering skall virket vara väl uppmärkt, använd våra vältlappar som är unika för varje leverans. Dessa får du kostnadsfritt genom våra virkesinköpare. Eftersträva alltid att ha leveransgill volym av respektive sortiment.

MASSAVED
Barrmassaved: Apteras i 3 m längder. Apteras fallande massaved skall längden ligga mellan 3-5,5 m. (Tänk på att medellängden skall vara minst 4,2 m)

Övriga massavedssortiment: Skall en kontakt tas före upparbetning med din virkesinköpare.

Energived: Alla förekommande trädslag får mixas i samma välta. Levereras som 3 meter eller fallande längd

APTERING - Långa längder är mest efterfrågade 

Gran 3,67 4,27 4,87 5,47
         
Tall 3,67 4,27 4,87 5,47

 

Kontakta din inköpare som kan ge dig mera utförlig information och visa dig rätt lista att aptera efter. För bästa utfall, följ våra enkla apteringsanvisningar.

 


 

 

SORTERING

GRAN

Sågverk - Derome

Normaltimmer gran: +18 cm topp under bark.

 

Sågverk - Kinnared

Klentimmer gran: 12-20 cm i topp under bark. Topp/rot vänt.

 

Sågverk - Okome

Normaltimmer gran: +18 cm i topp under bark.

TALL

Sågverk - Anneberg

Talltimmer: +14 cm i topp under bark.