tänk smart från början!

Aptera rätt längder för bästa lönsamhet

Tack för att du levererar ditt virke till oss på Derome! Under vinter- och vårsäsongen står du som självverksam skogsägare för en betydande andel av den totala volymen timmer som vi förbrukar i våra fem sågverk. Hos oss blir din skog till trävaror, hus, byggkomponenter och miljövänlig bioenergi.

HÅLLBAR TRÄRÅVARA
Här vill vi dela med oss av råd och information för att din leverans av virke ska kunna tas om hand på bästa sätt. Genom att följa våra enkla apterings- och sorteringsanvisningar får du virke som är rätt tillrett och upparbetat. På så sätt säkerställer du att du får mesta möjliga betalt.

Vi på Derome värnar om att ta hand om träråvaran på ett så hållbart sätt som möjligt. Rätt apterat virke bidrar till en bättre miljö genom mindre spill och minskat resursslöseri i våra sågverk. 

SORTERA PÅ RÄTT SÄTT
Varje trave ska sorteras till rätt sågverk från början och du bör eftersträva minst 10m3 fub timmer av varje sortiment för att inte riskera avdrag.

Tips! Särlägg alla sortiment för att ha möjlighet att senare lägga ihop dessa om volymen visar sig vara för liten för att vara leveransgill före avtransport.

Planera för uttransport från skogen redan när du planerar att avverka ditt leveransvirke. Säkerställ att du har skotningshjälp om du inte har utrustning själv. Använd också underlägg.

Placera virket lätt tillgängligt på farbar väg som håller standard för bil och släp, så undviker du att få transportavdrag.

ANMÄLAN
Anmäl ditt virke så fort som möjligt, dock senast 15 mars.

Du anmäler antingen genom att kontakta din virkesinköpare eller via vårt formulär här på hemsidan. Din virkesinköpare förser dig med vältlappar som är unika för varje leverans. OBS! Tänk på att använda häftstift av aluminium när vältlapparna sätts fast på virket.  Använder man vanlig spik riskerar man vrak. 

Tack för att du underlättar virkeshanteringen genom väl uppmärkt virke!

MASSAVED
Barrmassaved: Apteras i 3-meterslängder eller som fallande massaved. Då ska längden ligga mellan 3 – 5,5 meter. Tänk på att medellängden ska vara minst 4,2 meter. Vid aptering i 3-meterslängder sker ett prisavdrag om 30kr/m³fub.

Övriga massavedssortiment: Ta kontakt med din virkesinköpare före upparbetning.

Brännved: Alla förekommande trädslag får mixas i samma välta. Apteras i 3-meterslängder eller som fallande massaved. Då ska längden ligga mellan 3 – 5,5 meter. Tänk på att medellängden ska vara minst 4,2 meter.

APTERING 
Vi tar emot följande längder i våra sågverk. Generellt är långa längder mest efterfrågade. Maximal rotdiameter 70 cm.

Gran Sågverk - Derome, Okome, Maa
  3,07 
  3,67 
  4,27 
  4,87 
  5,47 
  Sågverk - Kinnared
  3,12
  3,73
  4,34
  4,95
Tall Sågverk - Anneberg
  3,67
  4,27
  4,87
  5,47

 

 


 

 

SORTERING

GRAN

Sågverk - Derome

Normaltimmer gran: +18 cm topp under bark.

 

Sågverk - Kinnared

Klentimmer gran: 14-20 cm i topp under bark. Alla toppar jämndragna och åt samma håll.

 

Sågverk - Okome

Normaltimmer gran: +18 cm i topp under bark.

TALL

Sågverk - Anneberg

Talltimmer: +14 cm i topp under bark.