Din skog är full av energi

Grot och energived blir till biobränsle.

Att bidra till en bättre miljö kan faktiskt vara lönsamt. Derome har bred kompetens när det gäller att hantera trädbränslen och ser till att du som leverantör efter en föryngringsavverkning eller vid lövrika avverkningar får ett så bra utbyte som möjligt av din råvara. 

GROT är benämningen för grenar, ris och toppar som under rätt förutsättningar ökar din lönsamhet.

Kontakta din lokala virkesinköpare om du behöver hjälp med "ditt biobränsle"