Markberedning

Skapar gynsamma förhållande för återväxten.

Det nya skogsbeståndet behöver omvård och grundplåten till detta skapas via en bra markberedning. Vid markberedning får vi positiva effekter där till exempel rottillväxten blir bättre och gräset hålls tillbaka. Snytbaggen trivs inte lika bra och risken för uttorkning minskar. Kontakta din lokala inköpare för genomgång av rätt metod utifrån förutsättningar i din skog.