Plantering

Rätt planta, rätt tidpunkt och rätt placering

När du valt plantering som återbeskogningsmetod skall detta ske inom tre år efter avverkningen, enlig skogsvårdslagen. Väljer du att plantera direkt efter avverkning utan markberedning i det färska riset, kallas det för grönrisplantering. Vi rekommenderar nästan alltid markberedning där det är rätt förutsättningar, detta ger oftast en bättre etableringsförutsättning för plantorna. Vilken typ av planta som är bäst för ditt hygge beror bland annat på markförhållande, vegitation och risk för skadegörare. Normalt sett brukar man använda ca 2 000 - 2 500 plantor per hektar.

Ett tips är att beställa plantor minst ett år före din tilltänkta plantering, då får du större valmöjlighet att få rätt antal och den planttyp som passar just din skogsmark. De flesta plantor som säljs idag är växtförädlade för ökad framtida produktion.

Vill du ha hjälp med din plantering så kontakta din lokala virkesinköpare. Vi har lång erfarenhet som ökar chansen för din nya skog att växa sig stark.