Gallring

Genererar ett bestånd med framtida högre avkastning.

Gallra i rätt tid
Det är viktigt att gallra i rätt tid. Planera gärna dina gallringar med hjälp av skogsbruksplanen. Utför gallringen medan skogen växer, detta gynnar beståndets framtida ekonomiska lönsamhet. Genom tidig gallring minskas risken för framtida eventuella stormskador. Gallring görs vanligen två gånger under en omloppstid och den sista gallringen ska inte göras för sent i beståndets ålder. 

Derome samarbetar med en rad rutinerade lokalt förankrade entreprenörer som har många års erfarenhet av gallring. Om du som markägare vill ha hjälp eller har frågor om gallring så kontakta din lokala virkesinköpare.