Röjning

Ett viktigt steg mot en lönsammare skog.

För att kunna få så bra avkastning som möjligt på sin skog är det viktigt att man sköter den. Röjning är den skogsvård som många hoppar över på grund av tidsbrist eller för dålig kunskap. Vi kan hjälpa till med rådgivning eller med hela röjningen.

Deromes lokalt förankrade skogsentreprenörer är specialiserade på skogsvård och röjning för att få ett så bra resultat som möjligt för dig som är skogsägare.

Kontakta din lokala inköpare om hjälp och åtgärder angående dina frågor om röjning.