Har du mark att sälja?

Vi planerar för fortsatt tillväxt och nya bostäder.

Som byggherre anpassar Derome exploateringen efter de förutsättningar som krävs. Det gäller såväl arkitektur, närmiljö och miljöaspekter som det aktuella områdets behov av villor, bostadsrätter eller lägenheter. Såväl kommunala som privata markområden är intressanta för oss vid nybyggnation.

Vårt verksamhetsområde styr i huvudsak våra förvärv av mark, vilket innebär att vi satsar i södra och västra Sverige samt  Mälardalen. Om ni funderar på att sälja mark inom dessa områden är ni välkomna att kontakta oss.

Kontaktperson:
Andreas Ahlman
Regionchef Syd, Derome Hus AB - division Bostadsutveckling
Telefon: 0340-66 64 06
E-post: andreas.ahlman@derome.se

Torbjörn Jennerhed 
Regionchef Väst, Derome Hus AB - division Bostadsutveckling
Telefon: 0340-66 64 71
E-post: torbjorn.jennerhed@derome.se