Rotröta & Svampar

Rotrötan orsakar stora kostnader.

Boven bakom det hela är olika former av rottickor och honungsskivling, enlig beräkningar har nästan tio procent i en avverkningsmogen skog drabbats av röta i olika former.

I samband med gallring använder Derome rotrötehämmande medel för att minska framtida spridning i beståndet. Kontakta din lokala inköpare för information om rotröta och dess behandlingsmetoder.