Väder och vind

Klimatförändringar skapar extremt väder.

Enbart adventsstormen (2011) skadade ca 1 miljon kubikmeter skog i södra Sverige. Det är betydligt mindre volymer än efter stormen Gudrun (2005) och Per (2007), men det är ändå lika viktigt att ta hand om de nedblåsta träden. Här tipsar Deromes virkesinköpare Dan Karlsson och Regionschef, Syd, Patrik Tellnor om vad du som drabbad bör tänka på.

Spridda vindfällen
 Det skapar en allvarlig situation eftersom det ökar risken för omfattande angrepp av granbarkborre. För att rädda skogen måste alla markägare vara mycket aktiva och antingen själva upparbeta sina vindfällen eller kontakta sin inköpare för att få professionell hjälp. 
- Eftersom det alltid är en risk att upparbeta vindfällen manuellt, så rekommenderar vi att du som skogsägare tar kontakt med oss, säger Patrik Tellnor, Regionschef, Syd.

Upparbetning av vindfälld skog är den viktigaste åtgärden
För att förhindra eller minimera angrepp av granbarkborre bör man upparbeta stormdrabbad skog eller skog som drabbats av exempelvis toppbrott. Den stormdrabbade skogen gynnar granbarkborrens fortplantning, men utan ett lämpligt yngelmaterial i form av skadad skog, kan populationen av insekter hållas på en låg nivå.

- Den allvarligaste skadegöraren i din granskog är granbarkborren. Den angriper granstammar och kan yngla både i stående träd och liggande färskt virke, men föredrar försvagade granar med frisk och tjock bark. Får den tillfälle att massföröka sig, exemplevis efter en stormfällning där virket lämnats i skogen, kan den lägga ägg i helt friska träd. Ofta räcker det med ett kraftigt angrepp för att döda din värdefulla granskog. Granbarkborren börjar svärma redan vid plus arton grader på våren, påpekar Dan Karlsson som är virkesinköpare i Halmstadområdet.

Skogshygien - få bort stormfällda granar i tid…
Den viktigaste åtgärden för att undvika skador av granbarkborren är därmed att upparbeta färska vindfällda granar. I synnerhet om vindfällena ligger öppet, eller halvöppet, i hyggeskanter och gläntor. Om granarna ligger kvar i skogen under maj och juni kan granbarkborren yngla av sig i dem. Sådant virke måste transporteras bort från skogen senast den 1 augusti. Granvindfällen som duger till sågtimmer bör av ekonomiska skäl upparbetas och transporteras till sågverken redan innan april, då en annan skadeinsekt svärmar, nämligen den randiga vedborren.


Tips!

  • Du som har vindfälld skog - ta kontakt med din inköpare direkt. 
  • Inventera din skog efter nedblåsta träd och markera gärna på en karta.
  • Skriv kontrakt med din inköpare. Då kan vi hjälpa till och ta hand ditt timmer.
  • Självverksam - Kontakta oss för rätt aptering.
  • Håll koll på skogen under våren och fram till hösten efter barkborreskadade träd.