Viltskador

Största boven är älg och rådjur

Älg och rådjur orsakar totalt mest skada på skogen, de orsakar betesskador på plant och ungskog. Vid ett mycket kraftigt bete kan trädet också dö. Dessutom förekommer avbrytning av stammar eller fejning på produktionsskogen. De riktigt besvärliga skadorna är då toppen på trädet betas eller bryts. Även kronvilt orsakar en del skador i form av barkflängning och barkgnag på granskogen. Detta kan leda till minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet.  

Det finns ett antal åtgärder för att skydda sin skog 

Har du problem med viltskador eller vill veta hur du skyddar din skog, kontakta våra inköpare, så ger vi dig tips och råd.