Skogsbilvägen – fastighetens blodomlopp

Många fastigheter har ett bra vägnät, men det gäller att underhålla vägarna kontinuerligt för att de även fortsatt ska vara i  gott skick. 

Din skogsbilväg är en viktig pusselbit för att öka framkomligheten i skogen. Bra skogsvägar underlättar dels vid olika skötselåtgärder, dels blir det lättare för virkesbilarna att lasta och hämta virket.

Att bygga en helt ny skogsbilväg är en långsiktigt klok investering. Ju mer lättillgängligt virket i din skog är, desto bättre kommer du att få betalt. Men vägarna underlättar också för jakt, bärplockning och annat friluftsliv. 

Kontakta din inköpare redan idag för att höra hur du kan få ut mer genom att underhålla eller bygga en ny skogsväg

Så underhåller du din skogsbilväg – virkesinköparnas bästa tips