Skogsbruksplan

Ta kontrollen över din skog.

Att upprätta en grön skogsbruksplan hjälper dig som skogsägare att sätta in rätt åtgärd vid rätt tillfälle, vilket ger en god produktion och höjer avkastningen från skogen. Önskar du hjälp med att se över din fastighet och upprätta en plan hjälper vi gärna till. Kontakta våra lokala virkesinköpare.

En skogsbruksplan innehåller detaljerad information om varje bestånd och hur det ser ut på din fastighet. Den inkluderar även vilka åtgärder som behöver göras den kommande tiden för att få en så god skogsskötsel som möjligt. En grön skogsbruksplan ligger till grund för att kunna certifiera sin fastighet enligt PEFC™ och FSC®.