Skötselavtal

Hjälp till er som bor på annan ort eller saknar kunskap och tid.

Saknar du tid, kunskap eller praktiska möjligheter att kunna sköta din skog själv så kan vi erbjuda ett fullservice skötselavtal. Skötselavtalet skrivs efter de önskemål som du som markägare har och innebär att Derome Skog åtar sig att sköta alla löpande åtgärder som behöver göras på fastigheten. Ett antal gånger per år görs en gemensam avstämning kring genomförda och kommande insatser i din skog.
Vill du veta mer om skötselavtal och hur Derome Skog kan hjälpa dig? 
Tveka inte att kontakta oss.