slutavverkning

Maximalt med sågtimmer från din avverkning.

Slutavverkning är vår paradgren. Deromekoncernens egna fyra sågverk gör att kontakten med sågverken är mycket god. Den nära kontakten med sågverken ger effektiv timmerhantering och vi kan hugga ut så mycket timmer som möjligt ur avverkningarna vilket gynnar dig som skogsägare ekonomiskt.

Våra lokalt förankrade entreprenörer har flera års erfarenhet av slutavverkning. Om du som markägare vill ha hjälp eller har frågor om slutavverkning så kontakta din lokala virkesinköpare.